III Het geheim van het werk

“Alleen als we onzelfzuchtig handelen zonder gehechtheid zal onze ziel vrij zijn”

Zowel goed als kwaad houdt de ziel gebonden: alleen wanneer we handelen zonder gehechtheid, zal onze ziel er niet door gebonden worden. Bevrijding betekent volkomen vrij zijn (zowel van gehechtheid aan het goede als het kwade).

De 3 manieren van helpen, hiërarchisch geordend

1 Geestelijke hulp: hoogste vorm omdat alleen geestelijk inzicht onze ellende voor immer kan doen ophouden (mijn nood kan alleen ophouden, wanneer ik zo verzadigd ben, dat ik geen behoefte meer voel). De behoefte wordt dus voor altijd te niet gedaan, de andere 2 lenigen de nood slechts tijdelijk. Dit is de hulp die ons geestelijk sterk maakt (karakter van de mens moet veranderen anders blijft men altijd onlust voelen)

2 Mentale hulp (verstandelijke hulp): door iemand kennis bij te brengen schenkt men hem iets veel hogers dan voedsel of kleren (het leven bestaat uit kennis). Kennis is leven, onwetendheid is dood. Het leven is van weinig waarde als het een leven in duisternis is, waar tastend zijn weg zoekt door onwetendheid en ellende.

3 Stoffelijke hulp: is de geringste omdat ze geen blijvende bevrediging kan schenken.

Als de mensen verlicht zijn (Iemand die ontwaakt/verlicht is ziet de werking van de geest die ons gevangen houdt in lijden, en de weg naar de verandering van deze geest waardoor dit lijden wordt opgeheven), gelouterd (door een ervaring een beter / moreler mens geworden) en geestelijk krachtig ontwikkeld, dan alleen zal de ellende in de wereld ophouden eerder niet.

Zowel goed als kwaad houden de ziel gebonden

Alle handelingen zijn van nature samengesteld uit goed en kwaad. Goed en kwaad zullen beide hun resultaten opleveren en hun karma voortbrengen (oorzaak –> gevolg). Zowel goed als kwaad houdt de ziel gebonden: alleen wanneer we handelen zonder gehechtheid, zal onze ziel er niet door gebonden worden. Bevrijding betekent volkomen vrij zijn (zowel vrij van gehechtheid aan het goede als het kwade). Handel maar laat geen handeling een diepe indruk maken op uw geest, dus handel zonder gehechtheid.

Samskara (inherente aanleg) de indrukken die handelingen achterlaten op de geest. Ook al zijn deze indrukken niet aan de oppervlakte zichtbaar, ze zijn wel krachtig genoeg om onderbewust onder de oppervlakte door te werken. Karakter van de mens wordt bepaald door de som van deze indrukken (wat ik op dit moment ben is de uitwerking van alle indrukken van mijn vroegere leven tezamen). Men is het werktuig van zijn indrukken en deze zullen hem dwingen het goede of het kwade te doen. Deze indrukken worden dus onze drijfveren om iets (goeds of slechts) te doen

Het karakter van de mens die zijn drijfveren en zijn indriyas (de zintuiglijke organen en zenuwcentra) beheerst staat onveranderlijk vast. Hij beheerst zijn eigen innerlijke krachten en niets kan ze naar buiten brengen tegen zijn wil.

Karma (handelingen) laten indrukken (Samskara) achter op de geest die onze drijfveren worden iets goed of fout te doen en zo ons karakter vormen. Bij een goed karakter heeft men de wilskracht goed te doen, men beheerst zijn innerlijke kracht (drijfveren en zenuwen).

Einddoel van alle yoga’s is vrijheid van de ziel,  vrij van gehechtheid

Handel zonder gehechtheid, laat alles gaan zoals het gaat laat geen rimpeling zich meester maken van uw geest (de gebondenheid van de natuur valt van ons af en wij zien haar zoals ze is). Gehechtheid ontstaat alleen wanneer we iets terug verwachten.

Handel maar leg uzelf niet vast (gebondenheid is vreselijk): werk als een meester en niet als een slaaf.  Werk in vrijheid, uit liefde (liefde komt nooit zonder vrijheid, ook zelfzuchtig werk is slavenarbeid). Iedere daad van liefde brengt geluk.

Zoals zelfzucht en gehechtheid ontstaan, wanneer we als slaven werken, zo oogsten wij de zegeningen van het vrij zijn van gehechtheid wanneer we werken als meesters van onze geest. Uitoefenen van macht is zelfzuchtig handelen. Iedere gedachte aan beloning voor ons handelen belemmert onze geestelijke vooruitgang.

Wij moeten barmhartig zijn: Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben.

Een onbaatzuchtig mens zonder gehechtheid kan in het hart van een dichtbevolkte en zondige stad wonen; hij zal niet door de zonde worden beroerd.

Karma yoga: we moeten anderen helpen zonder iets te vragen, zelfs al zouden we er bij bezwijken (onbaatzuchtig handelen zonder gehechtheid).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s